Velkommen

Mental Health Revolution er et ambulant, terapeutisk og pædagogisk tilbud til unge og yngre voksne mellem 14-30 år. Mental Health Revolution er individuelle tilrettelagte forløb bestående af støttende mentorsamtaler, gruppeforløb i små og større grupper, netværksinddragelse samt brobygning til civilsamfundet via støtte og vejledning til uddannelse, praktik eller job.

Vision

Mental Health Revolution er stiftet med en vision om at støtte unge til mental sundhed og trivsel, så de får mulighed for at leve det liv, som de ønsker til glæde for dem selv og samfundet de lever i.

Mission

Mental Health Revolution er en samarbejdspartner for kommuner, institutioner og andre organisationer. Vi vejleder og hjælper kommuner, institutioner og andre organisationer med at støtte deres unge til trivsel og mental sundhed uanset diagnoser og udfordringer.

Find os på sociale medier

Kontakt

E-mail:
info@MHRevolution.dk
asta@MHRevolution.dk
amalie@MHRevolution.dk

Telefon: 

Amalie Boenstedt: 61 67 81 62
Asta Holst Nissen: 41 22 05 22

Lokaler:

Schweizerpladsen 7, 1. sal, 4200 Slagelse 

Udtalelser fra tidligere deltagere